22/11/2016

Neterškite Vilniaus: STOP dyzeliams!

by Locomotive.press

Šį trečiadienį, lapkričio 23 d., 12.30 val. prie Vilniaus miesto savivaldybės (Konstitucijos pr. 3, Vilnius) vyks protesto akcija prieš ekologiškų transporto priemonių – troleibusų – sistemos naikinimą. Tuo metu antrame savivaldybės pastato aukšte vyks posėdis, kurio metu K. Lubys savivaldybės tarybai pristatys sprendimą „Dėl įpareigojimo UAB „Vilniaus viešasis transportas“ atnaujinti transporto priemonių parką“. Sprendime savivaldybė įpareigoja savo valdomą įmonę VVT veiklos nuomos būdu įsigyti 150 autobusų. Ne tik Zuoko vadovauta, bet ir dabartinė miesto valdžia troleibusų nelaiko transporto priemone – sprendime apie troleibusus nėra nė žodžio. Autobusai, žinoma, dyzeliniai.

SUSIRINKIME IR PRIVERSKIME VALDŽIĄ IŠGIRSTI – NEPALAIKOME TROLEIBUSŲ SISTEMOS NAIKINIMO! Ir nepritarsime jos pakeitimui taršiais, triukšmingais ir užsidegti mėgstančiais autobusais, kad ir kokie „greiti“ jie būtų.

Raginame Vilniaus Miesto savivaldybės Tarybą nuosekliai ir sąžiningai laikytis Vilniaus miesto įsipareigojimų iki 2020 metų pasiekti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslus, priimant sprendimus dėl viešojo transporto priemonių (dyzelinių autobusų) nuomos.

Primename, kad pagal Vilniaus miesto savivaldybės pasirašytą Merų paktą, „vietos valdžios institucijos dalijasi atsakomybę už visuotinio atšilimo problemos sprendimą su nacionalinėmis vyriausybėmis ir šį įsipareigojimą jos turi prisiimti nepaisant kitų įsipareigojimų“. Taip pat primename, kad šis dokumentas kartu su įpareigoja jį pasirašiusias institucijas sumažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį „bent 20 proc. lyginant su baziniais 2003 metais“.

Augančios oro taršos Vilniaus mieste problema tiesiogiai liečia miesto gyventojų sveikatos klausimus. Sprendimas dėl nuomojamų transporto priemonių turi būti priimamas atsižvelgiant į Vilniaus miesto oro taršos matavimo stotelių fiksuojamą ketvirtus metus augančią oro taršą sostinėje bei į faktą, kad dyzelinių variklių eksploatavimas didina PM2.5 bei NOx dalelių koncentraciją. Skatiname Tarybą atsižvelgti į faktą, kad eksploatuojant troleibusus, CO2 emisija yra mažinama. Priklausomai nuo elektros generavimo šaltinio ji gali būti sumažinta iki 0.

Viešąjį interesą atstovaujančioms organizacijoms kelia susirūpinimą didėjantis atotrūkis tarp Vilniaus savivaldybės deklaruojamų tikslų, įgyvendinamų priemonių ir viešos komunikacijos. Norėtume paraginti atsakingus Vilniaus miesto savivaldybės padalinius aktyviau viešinti informaciją apie augančią oro taršą bei informuoti visuomenę apie oro taršai mažinti skirtų realių priemonių metodinį taikymą.
Europos miestai vienas po kito uždraudžia dyzelinių transporto priemonių judėjimą miestų centruose – toks sprendimas jau priimtas Paryžiuje, tai svarsto ir Londonas.

Tokioje perspektyvoje Vilniaus sprendimas pirkti dyzelinius
autobusus atrodo lyg iš 20 amžiaus. Tikimės, kad ketinimų įsigyti ar nuomotis itin taršius dyzelinius autobusus bus atsisakyta, o bus priimtas sprendimas įsigyti ar nuomotis ne tik mažiau taršius SGD varomus autobusus, bet ir troleibusus.

Daugiau informacijos: troleibusas.lt, tel. 8 699 12125.
Nuotr. „Vilnius Street Art Festival“

DĖMESIO: RENKAMĖS PRIE SAVIVALDYBĖS PASTATO, BET JEI VĖLUOSITE, PATIKRINKITE, AR NENUSUKOME PRIE TARYBOS SALĖS ANTRAME AUKŠTE.

Daugiau apie tai: Vilniaus miesto savivaldybė nori išgyvendinti iš Vilniaus ekologišką transportą – troleibusus?

Print Friendly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *