09/11/2016

Akcijos prie Rusijos ambasados dalyvius sutrikdė policijos elgesys – VIDEO

by Locomotive.press

Lapkričio 7 d. prie Rusijos ambasados Vilniuje buvo surengta akcija, palaikanti Rusijos politinį kalinį Ildarą Dadiną, kurio laiškas apie pataisos kolonijoje patiriamus kankinimus buvo išplatintas prieš savaitę. Tačiau vos spėjusi prasidėti akcija pasisuko neplanuota linkme. Praėjus dviems su puse minučių nuo akcijos pradžios pasirodęs policijos pareigūnas pareiškė, jog akcija vyksta per arti ambasados ir paprašė akcijos dalyvių atsitraukti dar apie 80 metrų, už prie ambasados esančio tvenkinio, ten kur akcijas rengia „visi kiti“. Būdami susipažinę su Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymu1, akcijos dalyviai žinojo, jog įstatymo nepažeidžia, nes buvo atsitraukę nuo pagrindinių ambasados vartų 25 metrų atstumu. Kaip atkreipė dėmesį vienas akcijos dalyvių Darius Pocevičius, atstumas iki pagrindinių vartų buvo didesnis nei 25 metrai, nes vieta buvo pasirinkta ne prie pagrindinio, o prie šalutinio įvažiavimo, nuo kurio iki pagrindinių vartų yra apie 100 m atstumas. Dalyvių teigimu, šalutiniai vartai buvo pasirinkti, kadangi prie pagrindinių vartų nėra kur sustoti, vyksta mašinų eismas.

solidarity-with-ildar-dadin-action-near-russian-embassy-in-vilnius-lithuania_3-foto-tatjana-dorutina_2016-11-07

Paprašytas savo reikalavimą pagrįsti įstatymu, pareigūnas vietoje atsakymo iškvietė antrą policijos ekipažą. Jiems atvykus akcijos dalyviai sulaukė ir kitų priekaištų, kaip dalyvių skaičiaus viršijimas. Įstatyme numatyta, jog esant ne daugiau 10 dalyvių susirinkimo suderinti nebūtina. Pasak Pocevičiaus, akcijos dalyvių buvo lygiai 9, tačiau atvykę policijos pareigūnai matyt prie dalyvių priskyrė ir ten buvusius žurnalistus, nors šie nelaikė plakatų ir akcijoje nedalyvavo, bet rinko informaciją. Galiausia policijos pareigūnai pareiškė, jog akcijos dalyviai stovi ant važiuojamosios dalies, nors, pasak Pocevičiaus, nuo važiuojamosios dalies jie buvo atsitraukę 5-10 m.

solidarity-with-ildar-dadin-vilnius-russian-embassy_foto-tatjana

Antrojo ekipažo pareigūnai taip pat pakartojo prašymą atsitraukti, tačiau akcijos dalyviui Mikolai Dziadokui bandant juos įtikinti, jog įstatymas nėra pažeidžiamas, vienas pareigūnų pagriebė jį už rūbų ir pradėjo tempti į policijos mašiną padedant porininkui. Ten apie valandą laiko pareigūnai kalbėjosi su suimtuoju bei konsultavosi su vadovybe. Jų kolegos tuo tarpu pradėjo tikrinti kitų akcijos dalyvių asmens dokumentus, operatoriaus prašė nurodyti, kas jam liepė filmuoti.  Du akcijos dalyviai, lietuvis Darius Pocevičius bei Azerbaidžano pilietis Mamedas Azizovas, buvo paprašyti atvykti į policijos komisariatą, kadangi su savimi neturėjo asmens dokumentų. Ten taip pat buvo atvežtas ir M. Dziadokas. Pakeliui į komisariatą jis policijos pareigūnams papasakojo apie kankinimus, kuriuos šiuo metu 7-oje Rusijos kolonijoje patiria aktyvistas Ildaras Dadinas, kuriam solidarumą išreikšti ir susirinko akcijos dalyviai. Pareigūnai sakėsi apie tai nieko negirdėję. M. Dziadokas taip pat pastebėjo, jog policijos pareigūnai be reikalo užsipuolė protestuotojus.

solidarity-with-ildar-dadin-action-near-russian-embassy-in-vilnius-lithuania_6-foto-tatjana-dorutina_2016-11-07

Po apie 3 val. trukusios apklausos komisariate visi akcijos dalyviai buvo paleisti. Jiems buvo paskirtas posėdžio policijos komisariate laikas. Jis vėliau buvo atidėtas, kadangi įvykio aplinkybių tyrimas dar nėra baigtas. Jei bus nustatyta, jog akcijos dalyviai pažeidė Susirinkimų įstatymą, jiems gali būti skirtos baudos nuo 144 iki 579 eurų arba administracinis areštas iki trisdešimties parų.

Akcijos dalyvius nustebino, tai, kad policijos pareigūnai nepagrindė savo reikalavimų įstatymu. Kitą dieną savo Facebook paskyroje M. Dziadokas rašė, jog ekipažo vyresnysis patrulis pripažino, kad tai pirmas kartas jo darbo istorijoje, kuomet protestuotojai atsisako paklusti policininko reikalavimams. „Ne, rimtai, jums gal juokinga, tačiau jis tikėjosi, jog darysime viską ką jis pasakys, vien dėl to, kad jis policininkas“ – sakė jis.

Vertindama policijos elgesį kita akcijos dalyvė Tatjana Dorutina sakė: „Pastebėčiau, kad policininkas, kuris kalbėjo rusų kalba, nesugebėjo mums iš karto paaiškinti, kaip mes pažeidėme įstatymą. Jis griebė Mikolą už rankovės ir norėjo traukti jį į policijos automobilį. Tik mūsų nepaliaujamas prašymas paaiškinti, kaip mes pažeidėm įstatymą, sustabdė jį neilgam. Mes greitai suradome įstatymą internete ir parodėme, kad randamės nuo ambasados vartų kaip leidžiama 25 metrų atstumu. Bet policija pasakė: „visi visada stovi už tvenkinio“ – tai dar šimtas metrų. Ir tuomet, kai mes niekur nepajudome, vieną vaikiną su megafonu užlaikė policija. Kitus 2 suėmė todėl, kad jie neturėjo su savim dokumentų. Jie buvo supratingesni vienos mamos su naujagimiu vežimėlyje atžvilgiu, kuri irgi neturėjo asmens dokumentų su savim, bet jos nenuvežė. Anksčiau mes ne vieną kartą stovėjome toje vietoje. Viskas priklausydavo nuo konkretaus policininko. Jei policininkai prieštaravo, kad mes per arti stovime prie ambasados, tai pokalbis tęsėsi iki konsensuso pasiekimo. Šitas sulaikymas buvo pirmas per du mano gyvenimo Lietuvoje metus, per kuriuos dalyvavau 5-7 akcijose.“

Darius Pocevičius sakė, kad jo manymu policijos pareigūnai nesiaiškino įvykio aplinkybių. Paklaustas, koks policijos požiūris į protestuojančius žmones Lietuvoje, jis sakė: „jie mus mato, kaip trukdį policijos darbui, nes neturime vietos jų pasaulio suvokime. Todėl, viskas, kas susiję su judėjimais „iš apačios“, jų yra suvokiama kaip potencialus arba jau padarytas nusikaltimas. Iš to kyla ir psichologinės problemos, dėl kurių nėra dialogo. Mes jiems atrodome, kaip išsišokėliai, kuriuos reikia kuo greičiau sutvarkyti ir pastatyti į vietą. Mūsų nuomonė jiems nėra svarbi, nes jie jos nesupranta.“

Locomotive.press primena, jog anksčiau šiais metais vykusios akcijos prieš abortų draudimą prie Lenkijos ambasados Vilniuje dalyviai taip pat sulaukė policijos vizito. Tuomet buvo papriekaištauta dėl ant ambasados laiptų pakabintų plakatų, tačiau pareigūnai taip pat negalėjo nurodyti, kokį įstatymą pažeidė protestuotojai.

Iliustracijoje: Tatjanos Dorutinos nuotr.

Print Friendly
  1. <…>Susirinkimai prie Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento rezidencijos, Vyriausybės bei teismų pastatų gali būti organizuojami ne arčiau kaip 75 metrai, o prie kitų valstybės valdžios ir valdymo įstaigų, užsienio diplomatinių atstovybių, savivaldybių, prokuratūros, Vidaus reikalų, Krašto apsaugos ministerijų įstaigų, karinių dalinių bei kitų specialaus darbo saugos režimo ar ginkluotos sargybos saugomų objektų – ne arčiau kaip 25 metrai nuo pagrindinio įėjimo į šiuos pastatus bei objektus, ir visais atvejais garantuojamas laisvas priėjimas ir privažiavimas prie jų.
    Iš Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo, 6 straipsnis „Susirinkimų vieta“, internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E59A4E24506E/TAIS_478772

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *