21/10/2016

Užupio bendruomenė skelbia konkursą kompozicijai „Mano mokytojui“ Užupio skvere sukurti

by Locomotive.press

Užupio bendruomenė skelbia konkursą kompozicijai „Mano mokytojui“ sukurti Užupio skvere tarp Užupio, Krivių ir Polocko gatvių. Kompozicijos idėja turėtų būti universali, atspindėti humanistinę idėją, kuri vienytų žmones ne vien Užupyje.

Kompozicija „Mano mokytojui“ turėtų būti:

– susijusi su savitu Užupio Respublikos pasaulėvaizdžiu;
– kosmiška, sistemiška, paradoksali;
– vertybiškai argumentuota;
– sietis su mokslo metų kalendoriumi;
– sakralizuojanti erdvę: žyminti namų, Užupio centrą;
– derinanti mitą ir ritualą;
– metaforiška, simboliška (pvz. versmė, hidrantas, fontanas, klepsidra – vandens laikrodis, šulinys, varpas, švytuokė etc.);
– talpi, suteikianti galimybę dalyvauti, t.y. atlikti asmeninį veiksmą (pvz. uždegti žvakutę, suskambinti varpu, kreida užrašyti vardą/žodį, praeiti pro arką, pasukti maldos būgną etc.) ar kitaip įsitraukti;
– suteikianti rėmėjams ir/ar lankytojams galimybę įvardinti savo mokytoją, įamžinti jo vardą;
– turinti tęstinumą, galimybę jį ateityje auginti, plečiant įvardintų mokytojų sąrašą;

Konkurso organizatoriai tikisi idėjų ir sprendimų, padėsiančių vieningai sutvarkyti visą Užupio skverą, skirtą viešam naudojimui, poilsiui ir Mokytojo pagerbimui. Skvere įmanomi minimalūs pakeitimai: galima siūlyti dabartinės aikštės dangos plano ir dangos pakeitimus, aikštės apšvietimo sprendimus, mažosios architektūros elementus ir kitus skvero sutvarkymo sprendinius; medžių ir želdinių naikinimas skvere nenumatytas arba numatytas minimaliai. Kompozicijos santykis su skveru ir želdiniais neturėtų būti dominuojantis, pretenduoti į grandiozines ir monumentalias formas, bet spręsti uždavinį darniai, ne pernelyg pretenzingai (paprastai ir kukliai).

Konkurso dalyviai patys pasirenka idėjos pateikimo formą – eskizai, maketai, prezentacijos ar aprašymai, kuriais jų nuomone geriausiai pristatoma jų idėja. Svarbu, kad idėja būtų pristatyta pakankamai konkrečiai ir aiškiai, išreikšta vizualiai. Pateikiant siūlomą idėją, ją būtina pristatyti ir pagrįsti platesniame Užupio skvero, istorinio Užupio priemiesčio kontekste, pateikti paaiškinimus dėl atitikimo nustatytiems reikalavimams.

Vertinimo kriterijai ir komisija: vertinant pasiūlytas idėjas, bus atsižvelgiama į jų atitikimo šiame pranešime nurodytiems reikalavimams laipsnį. Komisijos sudėtis bus paskelbta vėliau.

Pasiūlymų pateikimo tvarka ir terminai: Idėja turi būti pateikta Užupio bendruomenei iki 2016 m. lapkričio 8 d. 24:00 val. (pateikimo momentu laikomas faktinio gavimo momentas). Kartu pateikiama informacija apie idėjos autorių/autorių kolektyvą ir kontaktiniai duomenys susisiekimui (adresas, el. pašto adresas, telefonas). Idėja pateikiama el. pašto adresu uzupiotelevizija@gmail.com, didesnės apimties failus siunčiant per www.webtransfer.com. Galima pateikti registruotu paštu adresu Užupio bendruomenė, Krivių 33-4, Vilnius LT-01209. Pageidaujantys papildomai pristatyti idėją gyvai, tai galės padaryti 2016 m. lapkričio mėnesį (data dalyviams bus patikslinta).

Prizai: 1-oji vieta – 700 Eur, 2-oji vieta – 200 Eur, 3-oji vieta – 100 Eur. Idėjos įgyvendinimas: Konkurse dalyvaujantys asmenys sutinka, prizinės vietos laimėjimo atveju, jie automatiškai suteikia Užupio bendruomenei teisę įgyvendinti pasiūlytą idėją ar jos dalį. Užupio bendruomenė įsipareigoja su autoriumi suderinta tvarka skelbti informaciją apie planuojamos įgyvendinti idėjos autorių. Prizinių vietų laimėtojai, atsižvelgiant į jų kvalifikaciją, gali būti kviečiami įsitraukti į kitus projekto „Mano mokytojui“ ir skvero sutvarkymo etapus (idėjos tikslinimo, reikiamų dokumentų rengimo ir leidimų gavimo, įgyvendinimo).

Papildoma informacija: Kilus klausimams ar pageidaujant papildomos informacijos, susijusios su šiuo idėjos konkursu, prašome kreiptis el. pašto adresu uzupiotelevizija@gmail.com. Jei iki pasiūlymų pateikimo termino pageidaujate gauti Užupio bendruomenės atsakymus į kitų interesantų klausimus dėl konkurso sąlygų, prašome nurodytu el. pašto adresu atsiųsti pranešimą apie pageidavimą gauti papildomą informaciją.

Daugiau informacijos: Užupio respublika

 

Print Friendly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *