15/10/2016

Imtis veiksmų dėl agentūros „Vaiduokliai“ vykdomų ekskursijų po taborą stabdymo Lygių galimybių kontrolierei neleidžia įstatymas

by Locomotive.press

Šiandien, spalio 15 d., numatyta antroji ekstremalių pramogų agentūros „Vaiduokliai“ ekskursija „Pasivaikščiojimas po taborą“, kurios metu už 29.99 eurų mokestį siūloma susipažinti su romų tradicijomis bei „išgirsti šokiruojančių skaičių ir faktų apie tamsiąją taboro realybę“. „Sužinosite kaip atvykėlius pasitinka vietiniai romai. Yra tikimybė, kad būsite palydėti smalsių vietinių gyventojų žvilgsnių, o gal ir keletu komentarų.“, rašoma ekskursijos aprašyme. Nors renginys galimai neįvyks, kadangi agentūros internetinio puslapio duomenimis nebuvo nupirktas nė vienas bilietas, panašu, kad uždrausti agentūrai toliau organizuoti ekskursijas į taborą žmogaus teisių organizacijos neturi įrankių.

Šiuo metu Lygių galimybių kontrolierė A. Lobačevskytė vykdo savo iniciatyva pradėtą tyrimą dėl galimo Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 8 str. 2 p. pažeidimo, pagal kurį prekių pardavėjas, gamintojas ar paslaugų teikėjas, nepaisydamas lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, privalo, suteikdamas vartotojams informaciją apie gaminius, prekes ir paslaugas arba jas reklamuodamas, užtikrinti, kad šioje informacijoje nebūtų išreiškiamas pažeminimas, paniekinimas arba teisių apribojimas ar privilegijų teikimas lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu ir nebūtų formuojamos visuomenės nuostatos, kad dėl šių požymių asmuo yra pranašesnis ar menkesnis už kitą.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Teisės skyriaus vyresnioji patarėja Renata Vanagėlienė Locomotive.press informavo, jog „[a]tliekant tyrimą, buvo užklausti: UAB „Vaiduokliai“, Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos romų bendruomenė bei akademinė bendruomenė, prašant pateikti paaiškinimus bei vertinimą dėl galimo prieštaravimo Lietuvos Respublikos nacionalinei teisei, visuomenėje galiojančioms moralės, etiško elgesio normoms bei kitoms socialinėms vertybėms.“

Jos teigimu tarnyba žino apie 2016 m. spalio 15 d. planuojamą ekskursiją po taborą, tačiau „Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme, reglamentuojančiame Kontrolierės kompetenciją, nėra numatyta teisė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl Kontrolierė negali imtis veiksmų, draudžiančių šios ekskursijos organizavimą.“

„Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme, reglamentuojančiame Kontrolierės kompetenciją, nėra numatyta teisė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl Kontrolierė negali imtis veiksmų, draudžiančių šios ekskursijos organizavimą.“ – Renata Vanagėlienė

R. Vanagėlienė taip pat informavo, jog skundo dėl UAB „Vaiduokliai“ interneto tinklalapyje teikiamos informacijos ištyrimo terminas sueis 2016 m. lapkričio 3 d. Jei skundo objektyviam ištyrimui būtina informacija bus surinkta per šį laikotarpį, galima tikėtis, jog pažyma su tyrimo rezultatais Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos interneto puslapyje bus paskelbta šią dieną.

Visgi, net nustačius, jog agentūros „Vaiduokliai“ organizuojama ekskursija po taborą pažeidžia LR lygių galimybių įstatymą, tai agentūros neįpareigotų ekskursijų organizavimo nutraukti, nes jis reguliuoja tik apie paslaugą teikiamą informaciją, o ne pačią paslaugą. Tai, matyt, organizatoriai buvo numatę iš anksto, kadangi, kaip pastebėjo Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė Birutė Sabatauskaitė, dar prieš pirmą ekskursiją sulaukę argumentuotos kritikos agentūra renginio neatšaukė, bet sakė, jog lauksią skundą tiriančios institucijos įvertinimo ir prireikus aprašymą koreguosiantys.

Neoficialiais duomenimis romų bendruomenė susidariusią situaciją svarstymui savivaldybės posėdžio metu pateiks šį pirmadienį.

Diskusija agentūros „Vaiduokliai“ Facebook socialinio tinklo paskyroje:

Iliustracijoje: ekskursijos „Pasivaikščiojimas po taborą“ reklama agentūros „Vaiduokliai“ Facebook socialinio tinklo paskyroje.

Print Friendly

1 thought on “Imtis veiksmų dėl agentūros „Vaiduokliai“ vykdomų ekskursijų po taborą stabdymo Lygių galimybių kontrolierei neleidžia įstatymas”

  1. Ir your face hipiai. Aš turiu turėt lygias galimibes vaikščiot po taborą ir dėkui Vaiduokliams, kad anys man anas suteikia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *