EN
LT
12/07/2016

The Renovation of the Main City Square in Vilnius Has Commenced: Centenary Commemoration First, Democracy Later

by Locomotive.press

Today, 12 July, the renovation works at the Lukiškės City Square in Vilnius have commenced. The debates about the fate of the square were already going on for nearly two decades—longer than any debates about other public spaces or buildings in Lithuania since 1990. Since 1995, when the general competition to shape the Central Square was announced, five architectural competitions were organised with the aim to redesign it. The latest competition was held in 2011 and it was won by Rolandas Palekas and his team of architects. Palekas’ project was criticised because of the disproportionately huge area that was supposed to be paved. However this was not the reason why this project was not realised.

In 2015 it was announced that the budget of the project will be reduced from the initial 11 million Euro to the more moderate 2 million Euro. The reduced budget was to be spent on only one stage of Palekas’ project. On July 2015 an architect Gintaras Čaikauskas whose project took second place in the competition gave an interview for delfi.lt, where he complained that by allowing Palekas to adjust his project “the the rules of the game” become “unfair” to other participants of the competition. “Accodring to the regulations, if the the winner project was impossible to be carried out because of being too costly, the negotiations between all the other nominees of the competition had to take place. The situation became a bit unusual: the question was, how far the project can be adjusted so that these adjustments would not be regarded as legally binding adjustments. If the Procurement Office is going to buy a project the budget of which is seven times bigger than the one specified during the contest, then I see no logic here,” said Čaikauskas in his interview. He also added that if the conditions of the competition change and if there is no consensus, a new competition must be held where only him and Palekas are allowed to participate.

And yet the negotiations with the winner of the competition did not even start. The architect Palekas told to lrytas.lt: “When the essential things such as the idea of the project and its quality make no difference to anyone, and when the main concern is only the area and type of the paving, one should expect the worst.” Because the consensus with Palekas was not reached, the results of the competition were annulled.

However there was no new architectural competition—instead of that, a competition for the contractors to reconstruct the City Square was announced. On February 2016 there was an announcement that the competition was won by three construction companies: “Infes”, “Ekstra statyba”, and “Pamario restauratorius”. The trio made a commitment to carry out the reconstruction works with the budget of 2.1 million Euro. However, the Chair of Public Committee for the Vilnius City Development Gintautas Tiškus in his interview with Locomotive.press said that it remains unclear how, without there being any concept for a project, it was determined that it was precisely 2.1 million that was the minimum amount necessary for the works. These three companies were intrusted to find an architect who would develop a concept for their reconstruction project. In other words, the whole process of reconstruction was placed on its head. Finally the three companies chose Gintaras Čaikauskas’ project that won a second place in the 2011 competition.

The new project was presented publically on 12 May 2016.1 During the presentation a question was raised about the possibility of allowing the suggestions from general public. The organisers ensured that this possibility will be granted. However, during that officially designated and rather mingy period of 11 days, Dr. Giedrė Guodienė’s query remained unanswered. The comments submitted by Vilnius City Development Commission were unanswered as well. On 23 May the Commission addressed Vilnius City Council with an appeal regarding the procurement procedures for the City Square reconstruction works and the circumstances surrounding the competition. In their appeal the Commission noted that the title of the competition is “Restoration of the Lukiškės City Square and the Supervision of the Technical Execution of the Work Project” (“Lukiškių aikštės sutvarkymo darbai su techninio darbo projekto vykdymo priežiūra”), therefore the contractor (the trio of “Infes”, “Ekstra statyba”, and “Pamario restauratorius”) can only restore the Square without making any structural adjustments and changing its architectural form. The Commission also requested that “the public should be involved when discussing the questions about the reconstruction of the Square, the expectations and demands of the citizens should be taken into consideration and turned into guidelines for the new architectural competition for the renovation of the Square.” According to the Commission Chair Gintautas Tiškus, Vilnius City Mayor Remigijus Šimašius confirmed the acknowledgement of this appeal only on 8 July.

According to the architect and theoretician Tomas Grunskis who participated in the previous competitions for the restoration of the square, this situation “devaluates the values of the youngest political conjuncture. . . . The representatives of this new political ideology are moving towards a radical commercialisation by managing the society as if it was a Joint Stock company.” In his interview for Locomotive.press, the Public Commission Chair G. Tiškus said that such an opaque process is extremely disappointing because of the inability to set the priorities and take the public into consideration. “The competitions are constantly held for almost 19 years, but maybe it is good that the Square remained untouched? It means that we still had a chance to do the work properly. However, this Monday the chance has been lost.”

In their public statements City officials emphasise that the discussions are taking too long and that the main thing now is to complete the reconstruction process until 2018, the centenery commemoration of the restoration of Lithuanian Independence.

Prime Minister Algirdas Butkevičius and Vilnius City Mayor Remigijus Šimašius argued that the City Square will become a democratic public space open to citizens.

_DSC6395 - Copy

_DSC6400 - Copy

_DSC6393 - Copy

_DSC6392 - Copy

_DSC6391 - Copy

_DSC6385 - Copy

_DSC6382 - Copy

_DSC6363 - Copy

_DSC6366 - Copy

_DSC6368 - Copy

Print Friendly
  1. A group of architects—Šarūnas Kiaunė, Asta Kiaunienė, and Ramūnas Raslavičius—who participated in one of the aforementioned contests, made an appeal to the Palace of Architects of the Republic of Lituania asking to investigate the possible violations of professional ethics during the preparation of the project. Asta Kiaunienė raised a question about the suspicious similarities between the projects of Čaikauskas and Š. Kiaunė.
12/07/2016

Vilniuje pradedama rekonstruoti svarbiausia vadinama aikštė: pirmiausia šimtmetis, demokratija – paskui

Locomotive.press

Šiandien, liepos 12 d., pradedami Lukiškių aikštės Vilniuje rekonstrukcijos darbai. Kaip turėtų atrodyti aikštė diskutuota kone du dešimtmečius – ilgiau, nei dėl bet kurios kitos viešos erdvės ar pastato Lietuvoje per laikotarpį nuo nepriklausomybės atgavimo. Nuo 1995 m., kuomet pradėta spręsti dėl aikštės likimo, buvo surengti 5 konkursai jos architektūrinei išraiškai sukurti. Paskutinis konkursas įvyko 2011 m., kurį laimėjo architekto Rolando Paleko studijos projektas. Jis susilaukė kritikos dėl kietai dangai numatomo didelio ploto. Tačiau ne dėl šios priežasties projektas nebus įgyvendinamas.

2015 m. paaiškėjo, jog nebebus skirta projekto įgyvendinimui reikalinga 11 mln. suma – biudžetas tesieks 2 mln. eurų. Svarstyta už šią sumą įgyvendinti tik vieną iš dviejų konkursą laimėjusio projekto etapų. 2015 m. liepos mėn. delfi.lt publikuotame straipsnyje konkurse antrą vietą užėmęs architektas Gintaras Čaikauskas priekaištavo, jog leidžiant Palekui koreguoti projektą esą sudaromos „negarbingos žaidimo taisyklės“ kitų konkurso dalyvių atžvilgiu. „Buvo numatyta derėtis su visais konkurso nugalėtojais, kadangi neįmanoma realizuoti pirmos vietos (projekto) tiesiogiai, ji yra per brangi. Situacija susidarė ne visai tradicinė: klausimas, kokie pakeitimai gali būti laikomi dar nepakeitimais. Bet jei Viešųjų pirkimų tarnyba pirks projektą, kurio kaina skiriasi septynis kartus nuo to, kas įvyko konkurse – man kažkas prasilenkia su logika.“ – delfi.lt sakė jis bei pridėjo, jog keičiantis sąlygoms ir neprieinant sutarimo turėtų būti organizuojamas naujas konkursas, tiesa, galbūt tik tarp jo paties ir R. Paleko.

Su pirmos vietos laimėtoju derybos net neprasidėjo. Pats architektas situaciją vertindamas portalui lrytas.lt komentavo: „Kai esminiai dalykai – projekto idėja ir kokybė neberūpi, o tik skaičiuojama, kiek ir kokio grindinio iškloti, iš tokio projekto negalima tikėtis nieko gero“. Nepriėjus sutarimo su R. Paleku, konkurso rezultatai buvo anuliuoti.

Visgi naujas konkursas surengtas nebuvo – vietoj jo paskelbtas aištės sutvarkymo rangos konkursas. 2016 m. vasario mėn. paskelbta, jog konkursą laimėjo mažiausią kainą pasiūliusios trys įmonės – „Infes“, „Ekstra statyba“ ir „Pamario restauratorius“. Jos įsipareigojo aikštę sutvarkyti už 2,1 mln. eurų. Kaip buvo nustatyta, jog tai mažiausia sutvarkymui reikalinga suma, nesant projekto idėjos, lieka neaišku, pokalbio su Locomotive.press metu sakė Vilniaus miesto plėtros visuomeninės komisijos primininkas Gintautas Tiškus. Šioms įmonėms buvo pavesta surasti ir projekto idėją sukursiantį architektą. Rengimosi aikštės sutvarkymui eiga apsivertė „aukštyn kojomis“. Šios įmonės pasirinko dirbti su antrą vietą 2011 m. konkurse laimėjusiu architektu Gintaru Čaikausku bei jo komanda.

Naujas projektas visuomenei pristatytas 2016 m. gegužės 12 d.2 Jo metu buvo iškeltas klausimas dėl galimybės visuomenei teikti pastabas – atsakant į tai buvo patikinta, jog tokia galimybė bus suteikta. Visgi per tam skirtas vos 11 dienų pastabas Vilniaus miesto savivaldybei pateikusi dr. Giedrė Godienė nesulaukė jokio atsako. Kaip jau rašyta Locomotive.press, iš savivaldybės jokio atsako nesulaukė ir Vilniaus miesto plėtros visuomeninė komisija, kuri gegužės 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybai pateikė kreipimąsi dėl Lukiškių aikštės sutvarkymo viešojo pirkimo procedūrų ir su konkursu susijusių aplinkybių. Kreipimesi atkreipiamas dėmesys į tai, kad konkurso pavadinimas yra „Lukiškių aikštės sutvarkymo darbai su techninio darbo projekto vykdymo priežiūra“, todėl „statybų rangovas (trijų įmonių grupė – „Infes“, „Ekstra statyba“ ir „Pamario restauratorius“) gali tik sutvarkyti Lukiškių aikštę nekeičiant jos išplanavimo ir architektūrinės išraiškos.“ Jame taip pat reikalaujama, kad „aikštės rekonstravimo klausimai būtų aptarti su visuomene, išnagrinėti vilniečių lūkesčiai ir poreikiai, pagal kuriuos ir turi būti suformuluotos užduotys naujam aikštės rekonstrukcijos architektūriniam konkursui.“ Komisijos pirmininko Gintauto Tiškaus teigimu, Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius sakėsi su juo susipažinęs tik liepos 8 d.

Lukiškių a. sutvarkymo konkursuose dalyvavusio architekto, architektūros teoretiko Tomo Grunskio manymu, ši situacija „devalvuoja naujausios, jauniausios politinės konjuntūros vertybes. <…> tos politinės idėjos atstovai juda radikalaus komerciškumo kryptimi, taikydami uždarai akcinei bendrovei ir jos valdymui tinkamus metodus, sričiai, kur to daryti nereikėtų – t.y. visuomenei.“ Visuomeninės komisijos primininkas Gintautas Tiškus interviu Locomotive.press sakė, jog toks procesas kelia nusivylimą, nes yra neskaidrus bei nesugebama nustatyti prioritetų, išsiaiškinti žmonių nuomonės. „18-19 metų rengiami konkursai – bet gal ir gerai, kad mes iki šio laiko tos aikštės dar nesutvarkėme? Reiškia mes dar turime galimybę ją sutvarkyti gerai. Mano galva mes tą galimybę jau prarandame – nuo pirmadienio.“

Oficialių asmenų viešuose pasisakymuose pabrėžiama, kad diskusijos jau užsitęsė per ilgai ir dabar svarbiausia pabaigti Lukiškių aikštės sutvarkymą iki 2018 m., kuomet Lietuva minės valstybės atkūrimo šimtmetį.

Premjeras Algirdas Butkevičius bei Vilniaus meras Remigijus Šimašius tikina, jog aikštė taps demokratiška erdve miestiečiams.

_DSC6395 - Copy

_DSC6400 - Copy

_DSC6394 - Copy

_DSC6393 - Copy

_DSC6392 - Copy

_DSC6391 - Copy

_DSC6385 - Copy

_DSC6382 - Copy

_DSC6378 - Copy

_DSC6363 - Copy_DSC6368 - Copy

Pateikiame ištraukas iš aikštės sutvarkymo darbų pradžios renginio liepos 12 d., kurio metu klausimus Vilniaus merui Remigijui Šimašiui bei aikštės sutvarkymo projekto autoriui Gintarui Čaikauskui uždavė ir Locomotive.press.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *