21/05/2016

Kultūros paveldo departamentas nepripažįsta pažeidęs Orhuso konvenciją

by Locomotive.press

Penktadienį, gegužės 20 d., 15min.lt publikuotas pranešimas dėl teismo sprendimo Vilniaus bendruomenių inicijuotoje byloje buvo papildytas nauja informacija. 

Kultūros paveldo departamentas 15min.lt redakcijai atsiųstame komentare nurodo, jog Orhuso konvencijos nepažeidė ir gegužės 23 d. teismo sprendimą žada apskųsti apeliacine tvarka. Komentare Kultūros paveldo departamento poziciją atsovaujantis KPD Panevėžio teritorinio skyriaus vedėjas Arūnas Umbrasas teigė:

„Kultūros paveldo departamentas nėra pažeidęs Orhuso konvencijos, tad ši antraštė [„Kultūros paveldo departamentas pripažintas pažeidęs Orhuso konvenciją“ – red. past.] yra absoliučiai klaidinga. Gegužės 9 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas yra tik dalinis: pripažinta, kad KPD netinkamai aiškino Orhuso konvenciją savo atsakyme Užupio bendruomenei, o visą reikiamą informaciją pateikė.

Teismui užkliuvo tik tai, kad Kultūros paveldo departamentas, rengdamas Vilniaus senamiesčio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos (tvarkymo) specialųjį planą, nepateikė vieno dokumento – Aplinkos strateginio poveikio vertinimo. Tokio vertinimo KPD neprivalo atlikti, rengdamas specialųjį planą. Todėl pirmadienį, gegužės 23 d. šis sprendimas bus apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.“

Vilniaus bendruomenės KPD atsisakymą pateikti informaciją ir 15min.lt publikuotą KPD poziciją komentuoja taip:

„KPD klaidina visuomenę tvirtindamas, jog, ginčas su bendruomenėmis kilo dėl informacijos pobūdžio ir apimties. Iš tiesų ginčo esmė visai kita – tai KPD atsisakymas pripažinti, kad Vilniaus senamiestis ir jo apsaugos zona yra aplinka.

2015 m. liepos 17 d. bendruomenės, vadovaudamosi Orhuso konvencija, paprašė iš KPD informacijos apie aplinką (nes KPD planuoja kaitą daugiau nei 2200 ha Vilniaus teritorijoje – Senamiestyje ir jo apsaugos zonoje). Tačiau KPD apskritai atsisakė pateikti Konvencijos apibrėžtą informaciją pareikšdamas, kad Konvencija Vilniaus senamiesčio specialiajam planui nėra taikoma, todėl informacija visuomenei bus pateikta ne taip, kaip nustato Konvencija, bet tik tiek ir tada, kiek nustato Teritorijų planavimo įstatymas: KPD 2015 m. rugpjūčio 20 d. Nr. (7.12)2-1990 atsisakyme suteikti informaciją aiškinama taip: „Vilniaus senamiesčio tvarkymo plano planavimo tikslas – užtikrinti Vilniaus senamiesčio ir jo teritorijos išsaugojimą bei taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą. Vertinant Konvencijos 2 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos „informacijos apie aplinką“ sąvokos aspektu paveldosaugos reikalavimų ir konkrečių tvarkymo priemonių nustatymas ir įteisinimas kultūros paveldo vietovėje – Vilniaus senamiestyje nėra susiję su veikla, veiksniais arba priemonėmis, išdėstytomis Konvencijos 2 straipsnio 3 dalyje. Todėl Departamento nuomone nagrinėjamu atveju Konvencija nėra taikytina.“

Kadangi šis KPD atsisakymas suteikti informaciją apie aplinką ir iš esmės prieštarauja Orhuso konvencijos 4 str. 1 daliai, bendruomenės kreipėsi į teismą. Jų skunde rašoma: Orhuso konvencija suteikia visuomenei teisę gauti informaciją apie aplinką. Teritorija yra tam tikras žemės paviršiaus sausumos ir (ar) vandens plotas. Todėl bet kuri teritorija savaime yra aplinkos dalis. KPD oficialiais duomenimis (pavyzdžiui, Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro) Vilniaus senamiesčio teritorija užima 352,09 ha, o jos apsaugos zona – 1912,24 ha (viso 2264,29 ha). Taigi kalbama apie nemažą teritoriją, kuri savaime negali nebūti „aplinka“. Todėl KPD nepagrįstai atsisakė suteikti visuomenei informaciją taip, kaip nustato Orhuso konvencija.

Vilniaus apygardos administracinis teismas apie 2016 m. gegužės 9 d. priimtą sprendimą visuomenę oficialiai informavo taip: „Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą, pareiškėjų ginčijamą Lietuvos Respublikos kultūros paveldo departamento sprendimą panaikino. Teisėjų kolegija nurodė, kad Vilniaus istorinis centras (Senamiestis) yra pasaulio paveldo vietovė, turinti ypatingą istorinę ir kultūrinę vertę, kuri sukuria unikalų kraštovaizdį šioje vietoje gyvenantiems ir besilankantiems asmenims, todėl Lietuvos Respublikos kultūros paveldo departamentas turėjo pareigą patenkinti pareiškėjų prašymą ir informaciją suteikti vadovaudamasis Orhuso konvencijos nuostatomis. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad, kaip matyti iš Orhuso konvencijos objekto ir tikslo, taip pat šios konvencijos aiškinamųjų dokumentų, Orhuso konvencija suteikia teisę suinteresuotai visuomenei gauti visą informaciją bet kokioje teritorijų planavimo stadijoje iš valstybės įstaigų apie galimą poveikį jų gyvenamajai aplinkai, šiuo atveju – Vilniaus istoriniam centrui (Senamiesčiui). “ Sprendime teismas taip pat konstatavo, jog atsakovo KPD „pozicija, kad nagrinėjamu atveju paveldosaugos reikalavimų ir konkrečių tvarkymo priemonių nustatymas Vilniaus senamiesčiui nepatenka į Orhuso konvencijos 2 straipsnio 3 dalyje nustatytą taikymo sritį, yra formalus ir nepagrįstas. Paveldosauga yra neatsiejamai susijusi su kraštovaizdžiu. Vilniaus istorinis centras (Senamiestis) 1994 m. įrašytas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, o 1998 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu paskelbtas kultūros paminklu /…/. Todėl konstatuotina, kad Vilniaus senamiestis laikytinas aplinka Orhuso konvencijos prasme.“

Apeliacijoje KPD, matyt, ketina toliau įrodinėti, kad, priešingai teismo sprendimui ir sveikam protui, Vilniaus senamiestis nėra nei aplinka, nei vietovė, nei kraštovaizdis, todėl statybos Senamiestyje nelaikomos statybomis teritorijoje, nes jų teigimu vyksta ne aplinkoje. Beliko tik laukti KPD pareiškimo, kad Senamiestis yra kilnojamoji kultūros vertybė, kurią visą galima perkelti bet kur kitur, tarkime, į muziejaus saugyklas! Tada visuomenę tikrai pavyktų nušalinti – juk saugyklos nėra nei teritorija, nei aplinka.“

Iliustracija: Užupio bendruomenė piketuoja dėl statybų Polocko g. 17, Juliaus Kalinsko / 15min.lt nuotr.

Print Friendly

1 thought on “Kultūros paveldo departamentas nepripažįsta pažeidęs Orhuso konvenciją”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *