EN
LT
18/04/2016

Aarhus Convention in Lithuania: Following the Violation of the Right to Information, Vilnius Civic Communities Filed a Lawsuit – VIDEO

by Gintarė Matulaitytė

Construction works around the heritage areas are often accompanied by the critical voices of citizens and cultural heritage specialists resenting over the legal violations. However, because people are unable to get the information about the planned projects in time, their opposition is often futile.

At the moment one of the biggest concerns for communities of Vilnius is the “Special Protection (Administration) Plan for the Old Town Real Estate Heritage” which regulates the protection of Vilnius Old Town area. The concerns were also voiced by the State Commission for the Cultural Heritage. However, because Cultural Heritage Department refuses to inform the communities on time, communities are unable to represent public interest in the development of the projects.

In an attempt to address this problem, the communities of Old Town, Užupis, and Žvėrynas went to court. The hearing in the case regarding the violation of Aarhus Convention—an international legislation that ensures the right of information about the living environment—is scheduled on Tuesday, 19th August, 9 AM and it will take place at the Administrative Court of Vilnius District (Žygimantų g. 2, Vilnius). This legal initiative will create a precedent for assessing other cases of violation of the Legislation.

We invited Rėda Brandišauskienė (an Administrator of Užupis Community, lawyer, a Law lecturer at the Mykolas Riomeris University) and Jūratė Markevičienė (architecture historian, cultural heritage expert, and member of ICOMOS) to discuss about people’s right to information concerning their living environment, protection of Vilnius Old Town, and new construction developments in Vilnius.

Watch the updated video with the English subtitles:

UPDATED 19.4.2016: The conclusive court hearing is scheduled for 16:00 Monday, 9 May 2016

UPDATED 9.5.2016: Court ruling in favour of the communities. Details coming shortly.

For more details follow: http://www.locomotive.press/2016/04/25/reda-brandisauskiene-aarhus-convention-is-no-legal-act-for-the-department-of-cultural-heritage/

Print Friendly
18/04/2016

Orhuso konvencija Lietuvoje: Vilniaus bendruomenės iškėlė bylą dėl teisės į informaciją pažeidimo - VIDEO

Gintarė Matulaitytė

Dažnai prasidėjus statybų darbams girdime nustebusius ir pasipiktinusius gyventojų bei paveldosaugininkų balsus, kritikuojančius statybas dėl pažeistų įstatymų, tačiau negalinčius imtis veiksmų, nes jiems nesudarytos galimybės viešai laiku susipažinti su projektais.

Šiuo metu daugiausia nerimo Vilniaus bendruomenėms kelia „Vilniaus senamiesčio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos (tvarkymo) specialusis planas“ reglamentuojantis senamiesčio apsaugą. Rūpestį išreiškė ir Valstybinė kultūros paveldo komisija. Deja, Kultūros paveldo departamentui nesilaikant įsipareigojimų laiku informuoti bendruomenes, joms užkertamas kelias atstovauti viešąjį interesą.

Spręsdamos šią problemą, Senamiesčio, Užupio bei Žvėryno bendruomenės bei Vilniaus bendruomenių asociacija kreipėsi į teismą. Balandžio 19 dieną, antradienį, Vilniaus apygardos administraciniame teisme vyks posėdis byloje dėl Orhuso konvencijos – tarptautinės teisės akto, užtikrinančio visuomenės teisę į informaciją aplinkos klausimais – pažeidimo. Ji sukurs precedentą tolimesniems konvencijos 4 str. pažeidimų vertinimams.

Apie visuomenės teisę į informaciją aplinkos klausimais, Vilniaus senamiesčio apsaugą bei naujas statybas Vilniuje kalbamės su Užupio bendruomenės administratore, advokate, MRU Teisės fakulteto lektore Rėda Brandišauskiene ir architektūrologe, paveldosaugininke, ICOMOS nare Jūrate Markevičiene.

ATNAUJINIMAS 2016.4.19: Teismo sprendžiamasis posėdis vyks 2016.5.9 16.00

Belaukiant teismo sprendimo kviečiame skaityti išsamų Rėdos Brandišauskienės komentarą apie balandžio 19 d. Vilniaus apygardos administraciniame teisme vykusį posėdį:

Rėda Brandišauskienė: „Orhuso konvencija Kultūros paveldo departamentui – joks teisės aktas!“

ATNAUJINIMAS 2016.5.9: Teismas priėmė sprendimą bendruomenių naudai. Išsamesnis pranešimas netrukus.

1 thought on “Aarhus Convention in Lithuania: Following the Violation of the Right to Information, Vilnius Civic Communities Filed a Lawsuit – VIDEO”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *